Dzieci Dzieciom Wielkanocny Dar Serca


Udowodnijmy już po raz czternasty,
że dzieci ze świetlic środowiskowych mogą na nas liczyć!


    Od czternastu lat uczniowie Publicznego Gimnazjum nr 2 w Jarosławiu organizują akcję charytatywną  „Dzieci Dzieciom Wielkanocny Dar Serca”. Podobnie jak w latach ubiegłych prosimy mieszkańców Jarosławia i okolic, w tym także właścicieli firm prywatnych, o przekazywanie  w dniach od 27 – 31 marca 2017 r. do placówek oświatowych (szkół i przedszkoli) żywności trwałej i  przyborów szkolnych. Zebrane produkty zostaną rozdzielone do jarosławskich świetlic środowiskowych.

Pamiętajcie, bez Waszej pomocy ta akcja nie ma szans powodzenia!

Przedsięwzięcie zostało objęte honorowym patronatem przez:

BURMISTRZA MIASTA JAROSŁAWIA 
STAROSTĘ POWIATU JAROSŁAWSKIEGO
KURATORA OŚWIATY
PREZESA TOWARZYSTWA PRZYJACIÓŁ DZIECIDziałalność charytatywna