REGULAMIN TURNIEJU GIMNAZJALNEGO
„POTYCZKI MATEMATYCZNO - EKONOMICZNE”
Rok szkolny 2016/2017
        


1. Organizator turnieju:

Publiczne Gimnazjum nr 2 im. Ks. Stanisława Konarskiego
ul. Jana Pawła II 26
37-500 Jarosław
telefon szkoły: 16 624-20-90, adres e-mail: pg2jaroslaw@gmail.com,

Koordynatorzy konkursu:

•    Agnieszka Tomaszewska,  Katarzyna Piątek - nauczyciele matematyki;
adres e-mail: konkursekonomiczny1@gmail.com;

Honorowy patronat nad konkursem sprawują:

•    Burmistrz Miasta Jarosławia

2. Uczestnicy:

Konkurs skierowany jest do uczniów gimnazjów Jarosławia i powiatu jarosławskiego.

3. Cele konkursu:

4. Ogólne zasady turnieju:
Turniej składa się z II etapów:

Szkoła zgłasza udział w konkursie do dnia  6 lutego 2017 poprzez wypełnienie, a następnie odesłanie drogą elektroniczną, formularza na adres konkursekonomiczny1@gmail.com.

    I etap konkursu odbędzie się 15 lutego 2017 r. w macierzystej szkole ucznia i będzie polegał na samodzielnym rozwiązaniu zadań przygotowanych przez organizatora pod nadzorem komisji powołanej przez dyrektora szkoły. Zadania i schemat punktowania zostaną przesłane na adres e-mail szkoły do dnia 13 lutego 2017.
Uczniowie rozwiązują w ciągu 45 minut zadania otwarte (mogą używać kalkulatora).
Nauczyciele prowadzący I etap konkursu szkolnego, po jego zakończeniu i weryfikacji rozwiązań zgodnie z kluczem, przesyłają na adres organizatora protokół oraz listę uczniów wraz z liczbą punktów, jaką uzyskali w konkursie, w kolejności malejącej. Listę i protokół należy przesłać do dnia 16 lutego 2016 r. na adres szkoły: Publiczne Gimnazjum nr 2, ul. Jana Pawła II 26, 37-500 Jarosław, z dopiskiem turniej wiedzy „Potyczki matematyczno - ekonomiczne” lub w formie elektronicznej na adres koordynatorów konkursu.

    II etap konkursu odbędzie się w Publicznym Gimnazjum nr 2 w Jarosławiu. Uczniowie rozwiązują zadania otwarte w czasie 60 minut.

Wyniki konkursu ogłoszone zostaną w ciągu tygodnia od daty konkursu i przekazane uczestnikom drogą elektroniczną. Laureaci II etapu otrzymają dyplom oraz nagrody.

Wymagany zakres materiału:

Etap I:

Etap II:

Literatura:
Dostępne na rynku podręczniki do matematyki;
Internet: http://matematyka.strefa.pl/lokaty_bankowe.pdf.

Ustalenia dodatkowe:
W czasie konkursu można korzystać z prostych kalkulatorów. Nie można wnosić telefonów komórkowych. Regulamin oraz karta zgłoszenia są dostępne na stronie internetowej Publicznego Gimnazjum nr 2 w Jarosławiu: www.dwojkajw.internetdsl.pl


Załączniki:
* regulamin
* protokół
* karta zgłoszenia

STRONA GŁÓWNA