Regulamin Konkursu Matematycznego dla uczniów szkół gimnazjalnych powiatu jarosławskiego

„MISTRZ MATEMATYKI 2017” – Edycja XVII


Organizatorzy:

zespół nauczycieli matematyki Publicznego Gimnazjum Nr 2 w Jarosławiu.

 

Cele konkursu:

 • promowanie uczniów uzdolnionych matematycznie z gimnazjów
 • inspirowanie uczniów do rozwijania zainteresowań matematycznych
 • promowanie nauczycieli, którzy mają efekty w pracy z uczniami zdolnymi.

 

Etapy konkursu:

konkurs przebiega w dwóch etapach: szkolnym i powiatowym.

 

Zasady organizacji:

 • Dyrektor szkoły zgłasza udział uczniów w konkursie do 15 lutego 2017 r. pismem skierowanym do Przewodniczącego Konkursu MM2017 (Katarzyna Piątek) na adres e-mail: mistrzmatematyki@gmail.com oraz powołuje Przewodniczącego i Szkolną Komisję Konkursową.
 • Etap szkolny odbędzie się 9 marca 2017 r. (czwartek) o godz. 12.00. Uczniowie w czasie 45 minut rozwiązują 5 zadań otwartych. Do drugiego etapu zakwalifikuje się uczeń, który uzyska minimum 75% punktów (lub jeden uczeń z najwyższą liczbą punktów, gdy nikt nie osiągnie poziomu 75% punktów z danej szkoły). Protokół etapu szkolnego oraz prace uczniów, którzy uzyskali minimum punktów Przewodniczący Szkolnej Komisji Konkursowej dostarcza do Przewodniczącego Komisji Konkursowej – Katarzyny Piątek do Publicznego Gimnazjum nr 2 ul. Jana Pawła II 26 w Jarosławiu (tel. 166242090) do godz. 15.00 w piątek  10 marca 2017 r.
 • Ostatecznej kwalifikacji dokonuje Komisja Konkursowa do dnia 31 marca 2017 r. O decyzji Komisji zainteresowane szkoły zostaną poinformowane drogą elektroniczną.
 • Wszelkie koszty związane z przeprowadzeniem konkursu pokrywa szkoła, której uczniowie biorą udział w konkursie.
 • Etap powiatowy konkursu odbędzie się 17 maja 2017 r. (środa) o godz. 12.00 w Publicznym Gimnazjum nr 2 w Jarosławiu. Uczniowie w czasie 90 minut rozwiązują 5 zadań otwartych.
 • Komisję Konkursową tworzą nauczyciele matematyki z tych szkół, z których uczniowie uczestniczą w konkursie.
 • Wyniki konkursu ogłaszane są w ciągu tygodnia po konkursie. O decyzji Komisji zainteresowane szkoły zostaną poinformowane drogą elektroniczną. Decyzja Komisji jest ostateczna.
 • Laureatami konkursu zostają uczniowie, którzy uzyskają trzy najwyższe wyniki. Laureaci otrzymają pamiątkowe dyplomy.
 • Opiekę nad uczestnikami konkursu sprawują nauczyciele – opiekunowie uczniów oddelegowani ze szkoły.

 

Wymagany zakres materiału:

 •  I etap:

-        działania na liczbach wymiernych,

-        obliczenia procentowe,

-        potęgi o wykładnikach całkowitych,

-        pierwiastki drugiego i trzeciego stopnia,

-        wyrażenia algebraiczne,

-        wzory skróconego mnożenia,

-        równania i nierówności z jedną niewiadomą,

-        układ równań liniowych z dwiema niewiadomymi,

-        wielkości wprost i odwrotnie proporcjonalne,

-        własności wielokątów,

-        pola wielokątów,

-        długość okręgu i długość łuku,

-        pole koła i pole wycinka koła,

-        okrąg wpisany w wielokąt i okrąg opisany na wielokącie,

-        twierdzenie Pitagorasa,

-        średnia arytmetyczna, mediana, modalna,

-        pole powierzchni i objętość graniastosłupów,

-        pole powierzchni i objętość ostrosłupów.

 

 • II etap:

-              podobieństwo figur,

-              twierdzenie Talesa,

-              pola powierzchni i objętość brył obrotowych,

-              zadania na uzasadnianie,

-              zadania na uogólnianie.

 

Wiadomości i umiejętności wyszczególnione w I etapie obowiązują także na etapie II.

 

Literatura:

Dostępne na rynku podręczniki i zbiory zadań dla uczniów szkół gimnazjalnych.

 

Załączniki:
* regulamin
* karta zgłoszenia szkoły do udziału w konkursie

STRONA GŁÓWNA