Uczniowie Szkoły podstawowej na Uczelni Wyższej

15 listopada uczniowie Szkoły Podstawowej nr 2 i Szkoły Podstawowej nr 1 odwiedzili Instytut Inżynierii Technicznej PWSTE w Jarosławiu, gdzie zorganizowano wykład z elementami warsztatowymi pod hasłem: "Jakich pracowników poszukują pracodawcy?". Z uczniami spotkała się doc. dr Agnieszka Sobala - Gwosdz Zastępca Dyrektora ds. Budownictwa i Gospodarki Przestrzennej. Uczniowie zostali zapoznani ze specyfiką funkcjonowania uczelni, jej rolą i znaczeniem dla środowiska lokalnego. W Instytucie Inżynierii Technicznej, wysłuchali prelekcji na temat pojęcia i istoty przedsiębiorczości. Warsztaty, w ramach największego na świecie wydarzenia promującego przedsiębiorczość, pozwoliły uzmysłowić uczniom, czy postrzegają samych siebie jako osoby przedsiębiorcze, wiążące przedsiębiorczość z wrodzonymi cechami charakteru, czy też traktują przedsiębiorczość jako cechę jedynie nabytą. Zajęcia okazały się ciekawe zarówno dla uczniów jak i opiekunów: Agnieszki Tomaszewskiej, Dominiki Staniszewskiej i Justyny Tomas, którzy zadawali liczne pytania.         


Tu podaj tekst alternatywny

Tu podaj tekst alternatywny

Tu podaj tekst alternatywny

Tu podaj tekst alternatywny

Tu podaj tekst alternatywny

Tu podaj tekst alternatywny

Tu podaj tekst alternatywny

Tu podaj tekst alternatywny

Tu podaj tekst alternatywnyPOWRÓT DO KRONIKI