Umowa o współpracy z PWSTE w Jarosławiu - 16.05.2018 r.

W dniu 16 maja br. podpisana została umowa o współpracy pomiędzy PWSTE w Jarosławiu, reprezentowaną tym razem przez doc. dr Dorotę Dejniak, Prorektor ds. Dydaktycznych Uczelni i Szkołą Podstawową nr 2 im. ks. Stanisława Konarskiego reprezentowaną mgr Joannę Gałuszkę, Wicedyrektor placówki. Przedmiotem porozumienia jest objęcie przez PWSTE w Jarosławiu patronatem Szkoły Podstawowej nr 2.         

Treść umowy stanowi bilateralny udział pracowników i młodzieży w wydarzeniach organizowanych przez partnerów, jak również umożliwienie uczniom współpracy ze studenckimi kołami naukowymi działającymi przy Uczelni, łącznie z udziałem w studenckich konferencjach i sympozjach.         

Podczas spotkania w uczelnianej Sali Senackiej zapewniono o możliwości realizacji wspólnych warsztatów praktycznych dla studentów i uczniów. Ponadto uczniowie otrzymają dostęp do księgozbioru akademickiego. Celem Patronatu jest również organizacja wykładów, pokazów, czy też ćwiczeń dla uczniów przez dydaktyków Uczelni.         

Instytucje wskazały osoby odpowiedzialne za koordynację działań będących konsekwencją zawartego porozumienia. Jarosławską Uczelnię reprezentować będzie doc. dr Agnieszka Sobala-Gwosdz, Wicedyrektor Instytutu Inżynierii Technicznej, z kolei ze strony partnera będą to mgr Katarzyna Piątek i mgr Agnieszka Tomaszewska. W spotkaniu uczestniczyła również doc. dr Justyna Stasieńko, Dyrektor Instytutu Inżynierii Tech-nicznej.         

Szkoła Podstawowa nr 2 w Jarosławiu, dwójka jarosław, sp2 jarosław

Szkoa Podstawowa nr 2 w Jarosawiu, dwjka jarosaw, sp2 jarosaw

Szkoa Podstawowa nr 2 w Jarosawiu, dwjka jarosaw, sp2 jarosaw


POWRÓT DO KRONIKI

POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ