Finał Turnieju Wiedzy Potyczki Matematyczno-Ekonomiczne – 16.05.2019 r.

W Instytucie Inżynierii Technicznej Państwowej Wyższej Szkoły Techniczno-Ekonomicznej pod patronatem Burmistrza Miasta Jarosławia oraz Prorektor PWSTE w Jarosławiu doc. dr Doroty Dejniak odbył się finał Powiatowego Turnieju w którym udział wzięło 31 uczniów z 7 szkół: SP nr 1, SP nr 2, SP nr 4, SP nr 5, SP nr 10 w Jarosławiu, SP w Radymnie, SP Sióstr Niepokalanek w Jarosławiu.         

Celem konkursu, który zorganizowali nauczyciele Szkoły Podstawowej nr 2 w Jarosławiu, jest popularyzowanie wśród młodzieży zainteresowań matematyczno-ekonomicznych oraz promowanie ekonomicznego sposobu myślenia, ukazywanie zastosowania wiedzy matematycznej w życiu codziennym oraz uświadamianie uczniom, że matematyka nie jest nauką abstrakcyjną, a wręcz przeciwnie ma swoje źródła w sytuacjach rzeczywistych, służy do badania i opisu zjawisk ekonomicznych.         

Podczas gdy uczniowie zmagali się z arkuszem konkursowym nauczyciele uczestniczyli w warsztatach Modelowanie w matematyce szkolnej prowadzone przez Panią prof. dr hab. Ewę Swobodę. Poza konkursem finaliści mieli okazję uczestniczyć w zajęciach zespołowych Matura to nie bzdura, prowadzonych w mieszanych zespołach międzyszkolnych, badających logiczne myślenie oraz umiejętność pracy zespołowej. Zajęcia przeprowadziła Pani Vice Dyrektor Instytutu Inżynierii Technicznej doc. dr Agnieszka Sobala-Gwosdz. Na końcu uczniowie i nauczyciele brali udział w pokazie z użyciem aplikacji Mentimeter wykorzystania nowoczesnych technologii w edukacji, za pomocą której dokonano ewaluacji różnych metod badawczych wykorzystywanych podczas warsztatów.         


Szkoła Podstawowa nr 2 w Jarosławiu, dwójka jarosław, sp2 jarosław

Szkoła Podstawowa nr 2 w Jarosławiu, dwójka jarosław, sp2 jarosław

Szkoła Podstawowa nr 2 w Jarosławiu, dwójka jarosław, sp2 jarosławPOWRÓT DO KRONIKI

POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ