„Dyrektorem się bywa, a człowiekiem się jest” 

 „Dyrektorem się bywa…”

Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2015/2016 było zupełnie inne od poprzednich, ponieważ właśnie wtedy nauczyciele, rodzice i uczniowie dziękowali przechodzącej na emeryturę Pani dyrektor Annie Chuchli za wieloletnią i owocną pracę.
W imieniu grona pedagogicznego głos zabrała Pani wicedyrektor Elżbieta Żurawska, która przypomniała zasługi w tworzeniu i prowadzeniu naszego gimnazjum przez Panią Annę Chuchlę. Podkreśliła także, że  dzięki staraniom odchodzącej na emeryturę Pani Dyrektor szkoła może poszczycić się świetną bazą lokalową, nowoczesnym wyposażeniem sal oraz wysokim poziomem nauczania. Warto w tym miejscu przytoczyć słowa skierowane bezpośrednio do Pani Anny Chuchli: „Przez wiele lat swojej pracy pokazywała nam Pani z jaką odpowiedzialnością i zaangażowaniem należy ją wykonywać, zawsze mając na uwadze przede wszystkim dobro uczniów i nas, swoich pracowników. Starała się Pani najlepiej i najrzetelniej przekazywać nam wiedzę i umiejętności niezbędne do wypełniania zadań spoczywających na szkole”.

 „Dyrektorem się bywa, a człowiekiem się jest” 

Tego człowieczeństwa, życzliwości i wsparcia w różnych sytuacjach szkolnych, a także i prywatnych doświadczyło wielu nauczycieli, rodziców i uczniów. Pani Anna Chuchla, pomimo natłoku obowiązków zawsze znalazła czas, aby wysłuchać i wesprzeć otaczających Ją ludzi. 

        Społeczność Publicznego Gimnazjum nr 2 w Jarosławiu dziękuje Pani Annie Chuchli za to, że przez 15 lat była wspaniałym dyrektorem naszej szkoły, a także przewodnikiem i przyjacielem, i życzy, aby uśmiech zawsze gościł na Pani twarzy, aby czas emerytury przepełniały działania pasjonujące i przynoszące zadowolenie.


DSC_8667.JPG
DSC_8836.jpg
DSC_8864.jpg
DSC_8904.jpg
DSC_8978.jpg

POWRÓT DO KRONIKI