Program „Otwarta Firma”
w ramach Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości 2016


        W ramach projektu Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości organizowanego przez Młodzieżową Fundację Przedsiębiorczości uczniowie Publicznego Gimnazjum nr 2 im. Ks. Stanisława Konarskiego w Jarosławiu już po raz kolejny biorą w nim udział. W dniach od 14 do 18 listopada odwiedzą kilkanaście firm i zakładów pracy na terenie Jarosławia, by powiększać swoją wiedzę z zakresu ekonomii, praw rynku oraz zasad funkcjonowania instytucji bądź firmy. Koordynatorem projektu w szkole jest Pani Agnieszka Tomaszewska.
        Wspomniana inicjatywa Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości już po raz dziewiąty gości w Polsce i jednocześnie ma miejsce w ponad 120 krajach na świecie. Pomysłodawcami Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości są były premier Wielkiej Brytanii, Gordon Brown, brytyjska rządowo - biznesowa organizacja Make Your Mark oraz amerykańska Fundacja Kauffmana.
Celem akcji jest stworzenie środowiska społecznego, które aktywnie wspierać będzie przedsiębiorcze postawy i inicjatywy młodych ludzi.
            W ramach ŚTP Fundacja Młodzieżowej Przedsiębiorczości zaprasza uczniów, nauczycieli i przedsiębiorców do udziału w projekcie „Otwarta firma”. Dla przedsiębiorstwa to wspaniała okazja do promocji oraz nawiązania nowych kontaktów w środowisku lokalnym. Firmy i instytucje stwarzają uczniom niepowtarzalną okazję do poznania rzeczywistych warunków pracy i bezpośredniego kontaktu z przedstawicielami biznesu. Takie doświadczenie pozwala uczniom podejmować bardziej przemyślane decyzje związane  z planowaniem kariery w oparciu o rzetelne informacje uzyskane od praktyków.
            W bieżącym roku szkolnym projekt został objęty Honorowym Patronatem Ministerstwa Rozwoju. Projekt Otwarta firma dla szkół gimnazjów nosi nazwę Pracownik – przedsiębiorca– przedsiębiorstwo.
Realizacja programu polega na zorganizowaniu dwugodzinnej wycieczki dla uczniów do firmy bądź instytucji działającej w pobliżu szkoły lub na zorganizowaniu na terenie szkoły spotkania z wolontariuszem – przedstawicielem firmy bądź instytucji. W wycieczce bądź spotkaniu może uczestniczyć cała klasa bądź grupa uczniów.
Podczas wycieczki uczniowie zapoznają się ze specyfiką działalności firmy bądź instytucji, możliwościami zatrudnienia oraz zasadami etyki w życiu gospodarczym.


2.Plakat.jpg
20.Ulotka-G-1.jpg
21.Ulotka-G-2.jpg

POWRÓT DO KRONIKI