Gimnazjaliści poznają pracę policjantów

        15 listopada gimnazjaliści z klasy III B, pod opieką pań: Teresy Maciewicz i Agnieszki Tomaszewskiej odwiedzili Komendę Powiatową Policji w Jarosławiu.
      Rozmowa z funkcjonariuszkami umożliwiła młodzieży zapoznanie się ze specyfiką pracy policjanta. Policjantki pokazały, jak wygląda ich praca na poszczególnych stanowiskach. Przedstawiły procedurę doboru do służby oraz etapy postępowania kwalifikacyjnego. Omówiły test wiedzy ogólnej, test sprawności fizycznej oraz zakres testu psychologicznego. Uczniowie dowiedzieli się również o codziennej służbie funkcjonariuszy poszczególnych komórek - wydziałów. Dzięki temu mogli zweryfikować swoje wyobrażenia o wymarzonym zawodzie, a także dowiedzieć  się czegoś więcej na temat umiejętności i predyspozycji koniecznych do jego wykonywania. Policjantki przekazując tę wiedzę młodym ludziom, miały na celu uświadomienie im, że oprócz tego, że praca policjanta jest ciekawa, to jest również odpowiedzialna i trudna, wymagająca wielu predyspozycji, umiejętności i poświęcenia. Uczniowie byli bardzo zadowoleni ze spotkania.  Kilku zadeklarowało, że chcieliby w przyszłości pracować w policji.


DSC_9290.JPG
DSC_9296.JPG
DSC_9298.JPG

POWRÓT DO KRONIKI