Stypendia Urzędu Marszałkowskiego

        Zarząd Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie na posiedzeniu w dniu 22 listopada 2016 r.  Uchwałą Nr 239/4809/16 zatwierdził listy rankingowe wniosków o przyznanie stypendium dla uczniów gimnazjalnych  i ponadgimnazjalnych  w ramach projektu pn. Wsparcie stypendialne uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych prowadzących kształcenie ogólne – rok szkolny 2016/2017. Stypendium zostało przyznane dla 241 uczniów szkół gimnazjalnych województwa podkarpackiego. Wśród osób, którym przyznano stypendia jest 5 uczniów naszej szkoły.


POWRÓT DO KRONIKI