Drużyna z Publicznego Gimnazjum nr 2 reprezentuje Podkarpacie
w finale ogólnopolskiego konkursu Gimnazjalne
Potyczki


      Z wielką przyjemnością chcemy poinformować, że trzy uczennice z naszego gimnazjum: Kinga Kubajewska, Daria Wikiera i Paula Wojtaszek zakwalifikowały się do Ogólnopolskiego Finału Gimnazjalnych Potyczek.

       Konkurs „Gimnazjalne Potyczki” przeznaczony jest, jak nietrudno się domyślić, dla uczniów gimnazjów, realizujących program „Ekonomia na co dzień”. Organizuje go Fundacja Młodzieżowej Przedsiębiorczości.

     Konkurs składa się z trzech etapów. Do I etapu – szkolnego – przystąpiło ponad 20 tys. uczniów z całej Polski realizujących program „Ekonomia na co dzień”. Trzyosobowe zespoły gimnazjalistów miały za zadanie opracować i przeprowadzić minimum jedno ćwiczenie z zakresu edukacji ekonomicznej. Nasze uczennice przygotowały lekcję „Różne twarze matematyki – przydatność w ekonomii”. Komisja złożona z przedstawicieli Narodowego Banku Polskiego, Fundacji Młodzieżowej Przedsiębiorczości oraz placówki doskonalenia nauczycieli zakwalifikowała 30 zespołów do następnego etapu na podstawie oceny wypełnionej aplikacji.

    Zakwalifikowane do drugiego etapu zespoły, w tym nasz, otrzymały zadanie problemowe dotyczące lokalnego środowiska. Należało zaplanować i opisać przedsięwzięcie ekonomiczne (projekt biznesowy), które  będzie  odpowiedzią  na zdiagnozowane  wcześniej potrzeby  społeczności  szkolnej  lub  mieszkańców  osiedla,  czyli  zaproponować  produkt lub usługę, które przyniosą korzyści finansowe (zysk), a jednocześnie rozwiążą konkretny problem danego środowiska. Przy ocenie brane były pod uwagę następujące kryteria: uzasadnienie pomysłu, autentyczność  zdiagnozowanej  potrzeby, realność zrealizowania propozycji i opracowanego budżetu oraz oryginalność pomysłu.

   Nasza drużyna  pod opieką Pani Agnieszki Tomaszewskiej zaproponowała projekt: WSPINANIE – WYPRÓBOWANY SPOSÓB NA DOBRĄ ZABAWĘ. Jak się okazało, był on bardzo ciekawy i twórczy dla naszych gimnazjalistów. Wykazali się w nim wielką kreatywnością, co znalazło też uznanie wśród jury konkursu i jarosławska drużyna została zaproszona do finału ogólnopolskiego.

        W konkursie tym weźmie udział 16 zespołów wyłonionych w toku zawodów. Ich zadaniem będzie zmierzenie się ze specjalistycznym testem z zakresu przedsiębiorczości i biznesu oraz udział w siedmiu konkurencjach praktycznych sprawdzających  wiedzę i umiejętności nabyte podczas realizacji programu „Ekonomia na co dzień”.

        Finał odbędzie się w siedzibie NBP w Warszawie 9 marca 2017 roku. Dla finalistów  zaplanowane zostały również warsztaty dotyczące autoprezentacji. Zwieńczeniem pobytu w Warszawie będzie między innymi zwiedzanie Centrum Nauki Kopernik.

DSC_9203.jpg
DSC_9204.JPG
DSC_9205.jpg


POWRÓT DO KRONIKI