Egzamin gimnazjalny - 18-20.04.2018 r.

W dniach od 18 do 20 kwietnia 2018 roku uczniowie klas trzecich naszej szkoły przystąpili do egzaminu gimnazjalnego. Pierwszego dnia zmagali się z przedmiotami humanistycznymi, drugiego z matematyczno - przyrodniczymi, w trzecim z kolei mogli sprawdzić swoje umiejętności z języków obcych.         


Do egzaminu z języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym ma obowiązek przystąpić każdy gimnazjalista. Egzamin na poziomie rozszerzonym jest obowiązkowy tylko dla uczniów, którzy na egzaminie wybrali język, którego uczyli się również w szkole podstawowej. Mogą do niego przystąpić też pozostali gimnazjaliści, jeżli będą chcieli sprawdzić poziom swoich umiejętności językowych. Egzamin ma formę pisemną. Przystąpienie do egzaminu jest warunkiem ukończenia gimnazjum, ale nie określa się minimalnego wyniku, jaki zdający powinien uzyskać. Wyniki już w czerwcu.         


Po egzaminie klas trzecich, egzamin próbny pisali uczniowie klas drugich.
Mamy nadzieję, że i jedni i drudzy uzyskają świetne wyniki.         


Szkoa Podstawowa nr 2 w Jarosawiu, dwjka jarosaw, sp2 jarosaw

Szkoa Podstawowa nr 2 w Jarosawiu, dwjka jarosaw, sp2 jarosaw

Szkoa Podstawowa nr 2 w Jarosawiu, dwjka jarosaw, sp2 jarosaw

Szkoa Podstawowa nr 2 w Jarosawiu, dwjka jarosaw, sp2 jarosaw

Szkoa Podstawowa nr 2 w Jarosawiu, dwjka jarosaw, sp2 jarosaw

Szkoa Podstawowa nr 2 w Jarosawiu, dwjka jarosaw, sp2 jarosaw

Szkoa Podstawowa nr 2 w Jarosawiu, dwjka jarosaw, sp2 jarosawPOWRÓT DO KRONIKI

POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ