Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia. Bezpłatna akcja edukacyjna prowadzona w szkołach na całym świecie - 29.09.2017 r.

W piątek, 29 września 2017r. w naszej szkole obchodziliśmy Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia - ŚDTM, zwany również WMTDay (ang. World Multiplication Table Day).         


Tu podaj tekst alternatywny

Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia, to akcja edukacyjna, która odbywa się każdego roku w ostatni piątek września.         

Tego dnia szkoły z różnych stron świata uczestniczą w wydarzeniu, którego celem jest propagowanie zabawowej formy nauczania-uczenia się matematyki. Szczegółowy opis akcji: http://www.wmtday.org/pl         

Organizatorem Głównym ŚDTM jest Wydawnictwo WKM Rachmistrz, wyłączny wydawca kart Grabowskiego, pomysłodawcy tego święta.         

Akcja ma zachęcić do przypomnienia sobie tabliczki mnożenia w przyjemny, niecodzienny sposób. Akcja jest okazją dla uczniów do przypomnienia i utrwalenia tabliczki mnożenia, natomiast dorośli mogą dać przykład dzieciom - pokazując swoją świetną znajomość trudnych przypadków mnożenia.         

Do wspomnianej akcji w tym roku szkolnym przystąpili uczniowie wszystkich klas gimnazjalnych oraz klas czwartych i siódmej szkoły podstawowej. Program został poprzedzony akcją promocyjną. Uczniowie przygotowali plakaty zachęcające do udziału w konkursie, który odbył się 29 października 2017 r. Cieszył się zainteresowaniem zarówno młodzieży, jak i nauczycieli.         


Tu podaj tekst alternatywny


POWRÓT DO KRONIKI