Menu:

Adres


Szkoła Podstawowa Nr 2
im. ks. Stanisława Konarskiego

 • ul. Jana Pawła II 26
  37-500 Jarosław
  tel. (16) 624 20 90
 • godz. 7.30 - 15.30

Wizja i Misja
Misja
Szkoły Podstawowej nr 2
im. ks. Stanisława Konarskiego
w Jarosławiu


    Nasza szkoła wprowadza ucznia w świat wiedzy naukowej, dąży do wszechstronnego rozwoju osobowego, wdraża do samodzielności, przygotowuje do aktywnego udziału w życiu społecznym, wspiera rodziców w pracy wychowawczej, pomaga w podejmowaniu decyzji dotyczącej dalszego kształcenia.Wizja

Szkoły Podstawowej nr 2
im. ks. Stanisława Konarskiego
w Jarosławiu

 • Nasza szkoła przygotowuje uczniów do dalszego kształcenia i dba o ich wszechstronny rozwój osobowy.
 • Zajęcia prowadzone są przez wykwalifikowaną kadrę nauczycielską w klasopracowniach wyposażonych w środki dydaktyczne.
 • Nauczyciele stosują aktywne metody nauczania i indywidualizację procesu nauczania.
 • Szkoła stwarza klimat sprzyjający rozwojowi zainteresowań ucznia.
 • Uczniowie mogą rozwijać swoje zainteresowania na zajęciach pozalekcyjnych.
 • Wewnątrzszkolny system oceniania oparty jest na jasnych kryteriach motywujących uczniów do pracy.
 • Szkoła zapewnia uczniom opiekę medyczną oraz psychologiczno – pedagogiczną dla uczniów dojeżdżających oraz potrzebujących opieki prowadzone są zajęcia świetlicowe, a dla chętnych stołówka oferuje obiady.
 • Przestrzegamy zasad tolerancji, a bezpieczeństwo dzieci jest jednym z nadrzędnych celów opiekuńczych szkoły.
 • Jesteśmy zintegrowaną społecznością uczniów, nauczycieli i pracowników.
 • Uczniowie integrują się poprzez organizację uroczystości szkolnych, wycieczek, zabaw, wspólnych wyjść do kina.
 • Święta narodowe i wewnątrzszkolne obchodzimy uroczyście według wypracowanego wspólnie ceremoniału szkolnego.
 • Prowadzimy kronikę szkoły.
 • Szkoła współpracuje ze środowiskiem lokalnym i z innymi szkołami, uczniowie biorą udział w konkursach przedmiotowych, imprezach kulturalnych i zawodach sportowych.
 • W tworzeniu wizerunku biorą czynny udział nauczyciele, uczniowie, rodzice i władze samorządowe.
 • Ewaluacja pozwala na dokonywanie zmian i ocenę tego co już osiągnęliśmy.Sylwetka Absolwenta Szkoły

 • Wyposażony w niezbędne wiadomości i umiejętności potrzebne w dalszej nauce.
 • Otwarty na ludzi.
 • Poszukujący rozwiązań.
 • Podejmujący decyzje.
 • Docierający do celu poprzez rzetelną i uczciwą pracę.
 • Odpowiedzialny za swoje czyny.
 • Rozwijający swoje zainteresowania.
 • Kulturalny.
 • Wrażliwy na drugiego człowieka.
 • Przygotowany do aktywnego udziału w życiu społeczeństwa.Powrót do Strony Głównej