Menu:

Adres


Publiczne Gimnazjum nr 2 im. Ks. Stanisława Konarskiego

  • ul. Jana Pawła II 26
    37-500 Jarosław
    tel. (16) 624 20 90

Preorientacja zawodowa


 Rok szkolny 2016/2017Gimnazjalisto!

    Poszukujesz informacjo o zawodach? Zastanawiasz się nad wyborem szkoły ponadgimnazjalnej? Myślisz nad liceum ogólnokształcącym, ale nie wiesz jaki profil wybrać? Jesteś ciekawy jak wygląda praca i zarobki w danym zawodzie? A może interesują Cię zupełnie nietypowe, rzadko spotykane zawody? Chcesz wiedzieć w jakich zawodach możesz znaleźć pracę na naszym lokalnym rynku pracy?

    Jeśli tak, to zachęcam do zapoznania się z informacjami zamieszczonymi na podanych poniżej stronach internetowych.

Szkolny Doradca ZawodowyZAWODY


www.doradztwo.koweziu.edu.pl
    Na tej stronie znajduje się wyszukiwarka 193 zawodów. Klikając na dany zawód możemy dowiedzieć się podstawowych informacji o zawodzie typu: kwalifikacje zawodowe, typ szkoły który należy ukończyć, jak wygląda kariera edukacyjna i zawodowa.

https://doradca.praca.gov.pl
    Na tej stronie znajduje się przewodnik po zawodach ułożony alfabetycznie. Klikając na dany zawód mamy pełną jego charakterystykę, którą możemy porównać z informacjami uzyskanymi
z innych źródeł. Jeśli nie jesteśmy w stanie połączyć się z tą stroną, można również wpisać frazę: „DORADCA 2012” w wyszukiwarkę GOOGLE.

http://www.cke.edu.pl
    Na tej stronie znajdziecie 183 informatory o zawodach, które można zdobyć kończąc zasadniczą szkołę zawodową, technikum lub szkołę policealną. Klikając na dany zawód otwiera się informator, w którym znajdują się ogólne informacje o egzaminie zawodowym (tzw. moduł 1).
    W module 2 – znacznie dla nas ciekawszym – znajdują się informacje: – o zawodzie – o kwalifikacjach który dany zawód posiada (a więc i o liczbie egzaminów, które będziemy musieli zdać aby ten zawód uzyskać. Przypominam, iż każda kwalifikacja oznacza jeden egzamin składający się z części teoretycznej i praktycznej.
    W module 3 znajdują się przykładowe pytania egzaminacyjne z części teoretycznej i praktycznej (przeglądając tę część możemy się pobieżnie zorientować czego będziemy się uczyć w danym zawodzie).

www.perspektywy.pl
   W zakładce: ZAWODY - znajdują się zawody przypisane do konkretnych działów. Większość z tych zawodów obejmuje naukę na studiach wyższych. Podana jest krótka charakterystyka zawodu z informacją o ewentualnych studiach, które trzeba ukończyć aby dany zawód uzyskać.

http://www.zawodowe.com/kategorie
    Klikając na znajdujące się na tej stronie poszczególne kategorie typu: edukacja/finanse i bankowość/handel i sprzedaż/inżyniera i budownictwo/medycyna i farmacja/obsługa pojazdów i maszyn/prawo i administracja/służba publiczna/telekomunikacja i IT/turystyka i rekreacja/pozostałe – znajdujemy przypisane do nich zawody wraz z ich skróconym opisem, ewentualnymi zarobkami oraz ścieżką kształcenia.

http://wup-krakow.pl
  Na tej stronie znajdziemy opisy ciekawych, często nietypowych zawodów, takich jak np. fundraiser, groomer, headhunter, kosmetolog, inżynier biomedyczny, asystent rodziny, hipnoterapeuta i wiele innych… W opisie danego zawodu czytamy o zadaniach zawodowych, środowisku pracy, wymaganiach psychologicznych, fizycznych, zdrowotnych, warunkach podjęcia pracy w zawodzie, ścieżkach kształcenia, możliwym awansie, zatrudnieniu czy płacach.

http://www.careego.pl
   W zakładce „ZAWODY” znajdują się artykuły z opisami różnych zawodów bardziej lub mniej tradycyjnych, np. dyspozytor pogotowia, barista, webmaster, neurolog, pracownik stacji paliw, dziennikarz motoryzacyjny, lakiernik samochodowy, operator żurawia, motorniczy, logopeda, diagnosta samochodowy, audytor… i wiele innych. W każdym artykule pokazana jest ścieżka kształcenia w danym zawodzie, zarobki, codzienna praca, czy ewentualne miejsca pracy. Opisy te, czasem z komentarzami, mogą stanowić początek zbierania informacji o danym zawodzie.


RYNEK PRACY


www.barometrzawodow.pl
 Poruszając się po stronie możemy sprawdzić konkretne województwo/powiat lub wpisać umieszczoną na stronie wyszukiwarkę dany zawód i zobaczyć jak będzie wyglądało zapotrzebowanie w tym konkretnym zawodzie w najbliższym roku. Możemy również prześledzić lata poprzednie. Barometr zawodów potrafi pokazać dla danego powiatu, województwa zawody deficytowe (a więc takie, w których w najbliższym roku nie powinno być trudności ze znalezieniem pracy), zawody zrównoważone (czyli takie, w których liczb ofert pracy będzie zbliżona do liczby osób chętnych do podjęcia pracy w danym zawodzie), oraz zawody nadwyżkowe (czyli te w których znalezienie pracy może być trudniejsze ze względu na mniejszą liczbę miejsc pracy w stosunku do zbyt wielu kandydatów).


SZKOŁY PONADGIMNAZJALNE


www.perspektywy.pl
    W zakładce: DLA GIMNAZJALISTÓW – znajduje się ranking najlepszych techników i liceów w Polsce w zakładce: STUDIA, KIERUNKI STUDIÓW – znajdziemy wyszukiwarkę przeróżnych kierunków praktycznie na wszystkich uczelniach w Polsce. A klikając na wyszukane kierunki studiów możemy szybko dowiedzieć się najważniejszych rzeczy o zasadach przyjęć na dany kierunek (a więc np. jakie przedmioty powinniśmy wybrać na maturze i na jakim poziomie abyśmy mogli ubiegać się o przyjęcie na wytypowany przez nas kierunek). Możemy również porównywać dane uczelnie między sobą, po to aby wybrać dla nas najlepsza placówkę.

http://www.kuratorium.krakow.pl
    Na tej stronie w zakładce: DLA SZKÓŁ I PLACÓWEK umieszczony jest Informator dla kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych. Znajdująca się tam wyszukiwarka szkół ponadgimnazjalnych pozwala nam znaleźć szkoły z interesującym nas zawodem/profilem lub wyszukać wszystkie typy szkół w interesującym nas województwie/powiecie/mieście. Oprócz danych adresowych wyszukiwanych szkół znajdują się też tam zasady rekrutacji na dany rok szkolny. Natomiast chcąc dowiedzieć się czegoś więcej o szkole wystarczy kliknąć na jej podany adres internetowy.

www.koweziu.edu.pl
    Na tej stronie znajduje się wyszukiwarka szkół i placówek z terenu całej Polski organizujących kwalifikacyjne kursy zawodowe. Warto z niej skorzystać jeśli postanowisz w przyszłości poszerzyć swoje kwalifikacje zawodowe.


STUDIA


http://www.studia.mobi

Na tej stronie znajduje się wyszukiwarka uczelni wyższych publicznych i niepublicznych z rejestrem aktualnych kierunków studiów.

http://www.uczelnie.info.pl
    Znajduje się tutaj katalog zawodów, kompleksowa baza informacji na temat rodzajów studiów zaocznych i dziennych, kierunków studiów, specjalizacji oraz aktualnych zasad rekrutacji.

http://www.tropiciel.maturzysty.pl
    Chcesz iść na konkretne studia ale nie wiesz jaki profil liceum może Cię do nich przygotować? Lub wybrałeś profil, a co za tym idzie przynajmniej część przedmiotów zdawanych na maturze ale nie wiesz na jakie kierunki mógłbyś ewentualnie się dostać? Ta strona jest jak najbardziej dla Ciebie – znajduje się w niej wyszukiwarka kierunków studiów w zależności od zdawanych na maturze przedmiotów.


WŁASNE PREDYSPOZYCJE


http://einsteinpce.strefa.pl/gimnazjum
    Na stronie znajdują się test zainteresowań oraz test predyspozycji zawodowych związanych ze środowiskiem pracy. Pozwolą Ci one określić czy twoje zainteresowania i predyspozycje zawodowe są zgodne oraz wybrać ewentualną ścieżkę kształcenia.
 Zanim dokonasz wyboru szkoły ponadgimnazjalnej musisz:
1. Poznać siebie czyli rozpoznać swoje zainteresowania, uzdolnienia, umiejętności , temperament , cechy charakteru, mocne i słabe strony:
•     zainteresowania - zainteresowanie jakąś dziedziną łączy się zwykle ze skłonnością do wykonywania w niej pewnych działań
•  uzdolnienia, umiejętności - mogę być uzdolniony plastycznie, muzycznie, uczę się szybko języków obcych, umiem dobrze gotować,
•   temperament - każdy z nas jest inny, jedni są opanowani, inni wybuchają, są ludzie pracujący wolno, są też pracujący szybko,
•    cechy charakteru - różnicują ludzi, są zawody, w których są niezbędne pozytywne cechy charakteru,
•    mocne i słabe strony - w czym jestem dobry, nad czym muszę jeszcze  popracować, które działania kończą się niepowodzeniem.

2. Określić swoje predyspozycje zawodowe w kierunku wykonywanego zawodu — pomogą Ci w tym doradcy zawodowi, pedagodzy, psycholodzy, testy predyspozycji zawodowych.

3. Ocenić  stan zdrowia - pod względem możliwości wykonywania zawodu i nauki w szkole (szczególnie jeżeli wybierasz szkoły zawodowe i technika).

4. Poznać wiedzę o interesujących Cię zawodach - wymagania zawodu, jego specyfikę, możliwości kształcenia w danym zawodzie - informatory, teczki zawodów, media, Internet, programy komputerowe, rodzina, znajomi.

5. Zapoznać się z ofertą edukacyjną szkół ponadgimnazjalnych – progi punktowe, profile klas, baza dydaktyczna, dni otwarte, informatory.
6. Poznać aktualny rynek pracy - poszukiwane zawody, firmy poszukujące
pracowników, wymagania pracodawców - Internet, biblioteka, media.
7.Poznać zawody przyszłości.

8. Dokonać analizy wyników nauczania z wymaganiami szkół ponadgimnazjalnych – samoocena swoich możliwości.

9. Nakreślić plan działania z uwzględnieniem celów życiowych, spełniaj swoje marzenia poprzez konsekwentne realizowanie zamierzonych celów, cele muszą być realne, wykonalne.
 
Marzenia są motorem do sukcesu, wyznaczają kierunek  działania.
Masz szanse zawsze, wierz w swoje możliwości, bądź najlepszy!


CZYM KIEROWAĆ SIĘ, PODEJMUJĄC DECYZJĘ O WYBORZE SZKOŁY?

Co Ty i Twoi rodzice powinni wiedzieć

"Edukacyjno-zawodowy NIEZBĘDNIK dla rodzica gimnazjalisty"

Oferta edukacyjna szkół ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2017/2018