OGŁOSZENIE DLA RODZICÓW DZIECI ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO

Zgodnie z art. 153 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59 z późn. zm.) rodzice dzieci przyjętych do oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej składają na kolejny rok szkolny deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w tej publicznej szkole podstawowej.         

W związku z tym informujemy, że w dniach od 5.03. 2018 r. do 12.03.2018 r. istnieje możliwość składania deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w Szkole Podstawowej Nr 2 w roku szkolnym 2018/2019 przez tych rodziców, którzy wyrażają chęć pozostawienia swojego dziecka w naszej placówce.
Karty kontynuacji dostępne są u wychowawców, w sekretariacie szkoły lub w załączniku poniżej.

Załącznik 1 - KARTA KONTYNUACJI 2018
        


Powrót do strony głównej