Z DWÓJKĄ SUKCES GWARANTOWANY!

Szkoła Podstawowa Nr 2 im. ks. Stanisława Konarskiego jest wpisana w historię naszego miasta od ponad 120 lat. Placówka na przestrzeni stulecia zmieniała nie tylko swój wygląd, ale też bazę dydaktyczno – wychowawczą i infrastrukturę. Dziś dysponuje wspaniałą powierzchnią do nauki, pracy
i wypoczynku. Nowoczesny, odgrodzony od zgiełku miasta i ulicy przestronny, pełen światła i kolorów budynek, otoczony parkingiem i dostosowanymi do potrzeb młodzieży boiskami zaprasza do wykorzystania jego rozlicznych walorów.         

Niewątpliwe atuty szkoły to:
- nauka w systemie jednozmianowym z możliwością korzystania ze stołówki oraz wspanałej świetlicy,
- lekcje w przestronnych, dobrze wyposażonych w multimedia klasach i pracowniach: językowych, geograficznej, chemicznej, historycznej czy fizycznej,
- zajęcia pozalekcyjne ze wszystkich przedmiotów niwelujące braki edukacyjne oraz przygotowujące do konkursów i olimpiad,
- zajęcia rozwijające zainteresowania oraz pasje uczniów, czyli koła: teatralne z odnoszącym sukcesy zespołem „Tornado”, dziennikarskie wydające gazetkę szkolną „Okiem Dwójki”, wokalno – instrumentalne, plastyczno – fotograficzne,
- indywidualny program i tok nauczania dla uczniów szczególnie uzdolnionych,
- doradztwo zawodowe połączone ze współpracą ze środowiskiem lokalnym w ramach między innymi Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości,
- możliwość korzystania z sekcji sportowych: piłki ręcznej, siatkowej, nożnej, pływania, gimnastyki, tenisa stołowego (zajęcia sportowe w sali gimnastycznej, w szkolnej siłowni, na boiskach szkolnych
i basenie),
- zajęcia korekcyjne oraz kompensacyjne,
- wyjazdy na narty, do kina, na kręgle, bilard, do aqua – parku,
- wycieczki edukacyjne do Londynu, Dublina i Paryża.
        

Od roku 2000 Dwójka może poszczycić się 34 laureatami i 65 finalistami konkursów kuratoryjnych, 13 laureatami i 21 finalistami konkursów ogólnopolskich, jak również zakwalifikowaniem 37 uczniów do programu stypendialnego realizowanego przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego. Dwójkowicze biorą też corocznie udział w Światowym Tygodniu Przedsiębiorczości, piastują także zaszczytny tytuł Szkoły Odkrywców Talentów. W kalendarz szkoły
i miasta na trwałe zostały już wpisane projekty i działania dydaktyczno – wychowawcze:
- miejska akcja charytatywna: Dzieci Dzieciom - Wielkanocny Dar Serca,
- Konkurs: Mistrz Matematyki,
- Turniej Wiedzy: Potyczki matematyczno – ekonomiczne,
- innowacje pedagogiczne: Ekonomia w życiu młodego człowieka, czy Ekonomia na co dzień.
        

Nie pozostaje nic innego, jak zaprosić wszystkich zainteresowanych do Dwójki. Do szkoły, która da Tojemu Dziecku wszechstronne wykształcenie oraz zadba o rozwój jego zainteresowań i pasji. Do szkoły, w której dziecko czuje się bezpieczne, otoczone przyjaznymi, kompetentnymi ludźmi pracującymi dla jego dobra. Przyjdź. Sprawdź. Skorzystaj!         

Powrót do strony głównej