Menu:

Adres


Szkoła Podstawowa Nr 2
im. Ks. Stanisława Konarskiego

  • ul. Jana Pawła II 26
    37-500 Jarosław
    tel. (16) 624 20 90
  • godz. 7.30 - 15.30

Rada Rodziców
Rada Rodziców może gromadzić fundusze ze składek rodziców oraz innych źródeł w celu wspierania działalności statutowej szkoły.

Nr konta do wpłat na potrzeby Rady Rodziców:

68 9096 0004 3001 0046 0181 0001

W tytule przelewu prosimy podać imię, nazwisko i klasę ucznia

Powrót do Strony Głównej