Menu:

Adres


Szkoła Podstawowa nr 2 im. Ks. Stanisława Konarskiego

  • ul. Jana Pawła II 26
    37-500 Jarosław
    tel. (16) 624 20 90


Szkoła Podstawowa Nr 2
im. ks. Stanisława Konarskiego
w  JarosławiuRODO
Jarosław, 25.05.2018 r.POLITYKA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 2
IM. KS. STANISŁAWA KONARSKIEGO W JAROSŁAWIU.
Na terenie szkoły fukncjonuje monitoring szkolny.
Infrmujemy, że dane z monitoringu będą wykorzystywane tylko i wyłącznie w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa dzieci i młodzieży.